S/TZ 04
 • ด้วยความแตกต่างของแก้มยางทั้ง2 ด้าน ด้วยตัวหนังสือสีขาวและสีดำ
 • เหมาะสมการใช้งานทั้งบนทางหลวงและถนนที่เป็นลูกรัง
 • ผลิตที่ไทย
  15 นิ้ว
  • 235/75R15 104Q WL
  • 255/70R15 108S WL
  • 30X9.50R15 104S WL
  • 31X10.50R15 109S WL
  16 นิ้ว
  • 245/70R16 106S WL
  • 245/75R16 109S WL
  • 265/70R16 111S WL
  • 275/70R16 114S WL
  17 นิ้ว
  • 265/65R17 112H WL
  ผลิตที่ญี่ปุ่น
  15 นิ้ว
  • 255/70R15 108S WL
  • 30X9.50R15 104S WL
  • 31X10.50R15 109S WL
  16 นิ้ว
  • 215/70R16 99S BL
  • 245/70R16 106S WL
  • 245/75R16 109S WL
  • 265/70R16 111S WL
  • 275/70R16 114S WL
  17 นิ้ว
  • 265/65R17 112H WL
  18 นิ้ว
  • 255/55R18 109H BL
  • 285/60R18 116H BL
  20 นิ้ว
  • 265/50R20 111H BL
  • 275/45R20 106H BL
  • 275/55R20 117H BL
  • 295/45R20 114H BL
  22 นิ้ว
  • 265/40R22 106H BL
  • 305/45R20 118H BL
     Sizes And Dimensions
  Size LI OD (mm) SW (mm) Measuring(inch) Permitted (inch)