Dealers ListDistrict / AreaProvinceTEL1TEL2
ร้าน ชนินทร์การยาง(2002)เมืองนครสวรรค์056-228888,081-7279977056-226616
หจก. เชียงรายคาร์เซอร์วิสเมืองเชียงราย053-701356,08-40408989053-701357
หจก. เฮงสวัสดิ์รวมยางสันทรายเชียงใหม่053-491892
บจก. เฮงสวัสดิ์ ยานยนต์เมืองเชียงใหม่053-224554,086-9116525050 5542002159
บจก. ลำปางทรัค ไทร์สเมืองลำปาง099-1561995
ร้าน หลีเฮงเส็งกลการเมืองกำแพงเพชร055-711663
หจก. มิตร ไทร์ แอนด์ วีลส์เมืองลำปาง054-314964-66,080-9921852054-314966
หจก. นพรัตน์ยางยนต์เชียงใหม่เมืองเชียงใหม่053-80284851053-211573
ร้าน ประเสริฐการยางเมืองแพร่054-622722,081-7647561054-622157
ร้าน สมชัยการยางเมืองอุตรดิตถ์055-411210055-442001
ร้าน ศรีนวลการยางเมืองพะเยา054-482840054-410268
หจก. ที.เอ็น แม็กซ์ แอนด์ ซาวด์เมืองเชียงใหม่053-302633
ร้าน ไทยเจริญการยางเมืองเชียงราย053-713430,081-6712025
หจก. ช.ศรีอรุณ การยางเมืองสุโขทัย055-610810,017-279133
ร้าน แม็กซ์ มายด์ คาร์เซอร์วิสแม่สอดตาก055-546775
หจก. ป.เฮงสวัสดิ์เมืองเชียงใหม่053-270783053-270783
ร้าน จรูญการยางเมืองกำแพงเพชร055-711357,087-2037337055-716996
ร้าน แม่โจ้ล้อแม็กซ์สันทรายเชียงใหม่053-869459
ร้าน ชาง เขาน้อย บริการป่าซางลำพูน053-521317
ร้าน สรุพลพาณิชย์ ฮอดฮอดเชียงใหม่053-461777053-461013
หจก. สายเหนือ คาร์เซอร์วิสเมืองเชียงใหม่053-805252053-806634
ร้าน อ่างขางยางยนต์ฝางเชียงใหม่053-884789053-884790
หจก. สายเหนือการยางช้างเผือกเมืองเชียงใหม่053-221358,053-222046
บจก. บี-ควิก สาขา 57 บิ๊กซี์หางดง สาขา 2หางดงเชียงใหม่053-442750053-442751
บจก. บี-ควิก สาขา 63 บิ๊กซี ไฮเวย์เมืองเชียงใหม่053-240045053-240046
บจก. ลัคกี้มอเตอร์เมืองลำปาง054-250727054 -250730
บจก.บี-ควิก สาขา 71 เซ็นทรัลเชียงรายเมืองเชียงราย053-179756-7
ร้าน สันทรายการยางสันทรายเชียงใหม่083-7627376
บจก. บี-ควิก สาขา 77 พิษณุโลกเมืองพิษณุโลก055-216-944
หจก. เอส.ซี.ค๊อกพิทเมืองนครสวรรค์056-276338056-276339 (FAX)
บจก. มิตรไทร์ แอ็ดแวนเมืองเชียงใหม่053-283288-9
ร้าน จรูญเซอร์วิสสันทรายเชียงใหม่053-849295
หจก. นพรัตน์การยางเมืองเชียงใหม่053-227001-2088-2677675
ร้าน กิจรุ่งเรืองยางยนต์สารภีเชียงใหม่089-9533143
บจก. บี-ควิก สาขา96 โลตัส รวมโชคเมืองเชียงใหม่053-243001-2
ร้าน ช.เกษมการยางสารภีเชียงใหม่088-4092339083-2098779
ร้าน ก.เจริญการยางตาคลีนครสวรรค์056-265-358
หจก. สยามคาร์เซอร์วิส แอนด์ซาวด์ 2004สูงเม่นแพร่054-524-782,087-1726045054-521228
หจก. บุญธรรม ออโต้เซอร์วิสเมืองอุตรดิตถ์055-817871
ร้าน ฝางยานยนต์ฝางเชียงใหม่081-9608878
บจก.บี-ควิก สาขา106 สาขาตากเมืองตาก055-030-175-6
หจก. เฉี่ยวกี่เมืองลำปาง081-9803878089-4330088
ศูนย์บริการ เค มอเตอร์ เซอร์วิสเมืองน่าน081-8825792054-775559
หจก. เอช อาร์ ลัคซัวรี่เมืองพิษณุโลก055-986255081-7859742
บจก. บี-ควิก สาขา 115 บิ๊กซี-ลำพูนเมืองลำพูน053-581-731-2
ร้าน พรสวรรค์ศูนย์ล้อเมืองนครสวรรค์056-227848056-227848 (FAX)
ร้าน วังเหนือยางยนต์วังเหนือลำปาง054-332366089-5616525
บจก. บี-ควิก สาขา 116 นครสวรรค์เมืองนครสวรรค์056-217577-8
บจก. บี-ควิก สาขา 117 โลตัสแม่สอดแม่สอดตาก056-217577-8
บจก. บี-ควิก สาขา 120 โลตัส หางดงเมืองเชียงใหม่053-270067053-270068
หจก. เอ็ม.เอส.ไทร์สแม่สอดตาก089-7034695055 547-146
บจก. มิตรดีเซลกำแพงเพชร 2013เมืองกำแพงเพชร055-799186,081-1144357055-799186 FAX
หจก. ธนะชัย แอสโซซิเอทพานเชียงราย083-9549556
หจก. วิชัยรวมยางเมืองลำปาง054-224740054-217740
บจก. บี-ควิก สาขา127 โลตัส ลำปางเมืองลำปาง054-222662-3
ร้าน เอเซียไทร์สขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร087-6888910
ร้าน นิวส์ ประยุทธทัวร์เมืองพิษณุโลก055-262204055-262500
บจก. บี-ควิก สาขา130 โลตัส เพชรบูรณ์เมืองเพชรบูรณ์056-020160-1
บจก. ธนกิตต์ ไรซ์เมืองกำแพงเพชร055-736-266-7
บจก. อู่ ซีที ทรัคเมืองนครสวรรค์081-9621214
บจก. บี-ควิก สาขา132 โลตัส น่านเมืองน่าน054-684811-2
ร้าน อู่ โรจน์ศักดิ์เมืองตาก081-5326497
หจก. เต็งสุวรรณ์ก่อสร้างบึงสามพันเพชรบูรณ์088-2934934
บจก. วิไลวัฒนา ขนส่งเมืองเชียงราย089-1911097
ร้าน สยามโปรวิลล์เมืองลำปาง091-0670838
บจก. ป.พืชผลแม่ทะลำปาง081-9280871
หจก. พีเอ็มเอชเมืองนครสวรรค์082-5615464
หจก. เพทายสหกิจแม่สอดตาก081-8881678
ร้าน เชียงใหม่กิจรวมยางเมืองเชียงใหม่053-447330
ร้าน สี่แยก การยางเมืองเชียงใหม่099-5594422
หจก. ปกรณ์ยนต์ แม็กซ์ไทร์เมืองพิจิตร084-8146482
บจก. ชุมแสง เอส.ที.คอนกรีตชุมแสงนครสวรรค์081-3829705
หจก. ชัยวัฒน์ออโต้แม็กเมืองน่าน054-775888054-775889 FAX
หจก. บุญเจนเมืองเชียงราย084-0405311053-759043
ร้าน ประเสริฐยางยนต์ดอยหล่อเชียงใหม่089-0543004
ร้าน ปิยวัฒน์ การยางสันทรายเชียงใหม่084-9877352
ร้าน เวียงป่าเป้ายางยนต์เวียงป่าเป้าเชียงราย053-648560089-2649279
หจก. สินเจริญศูนย์ล้อเมืองพิษณุโลก094-731-4666
หจก. สังวรกิจทรานสปอร์ตปงพะเยา088-673839
หจก. เจริญยานยนต์ 2017พานเชียงราย086-4288876
หจก. ไชยวัฒน์ โยธา 15แม่สอดตาก084-2266619
บจก. ส.วิญญากิจมหารุ่งเรือง ขนส่งแม่สอดตาก064-3532589
ร้าน 71 การยาง&เซอร์วิสดอยสะเก็ดเชียงใหม่082-0392428
หจก. เอกการยางสูงเม่นแพร่086-6317587
หจก. ลานนา อินเตอร์แทรค ดอกคำใต้พะเยา099-1930040
ทรายสุเทพเมืองพิษณุโลก082-9545399
ร้าน เคพี ออโต้ไทร์ดอยสะเก็ดเชียงใหม่089-6688225
ร้าน แม่ใจยางยนต์แม่ใจพะเยา088-2607930
หจก. พัฒนา ไทร์ เซ็นเตอร์เมืองลำปาง081-7831586054-314881 FAX
บจก. เจตน์จำนงค์ขนส่งเมืองเชียงราย053-662399085-9074070
หจก. รัตนสมถวิลทรานสปอร์ตวชิรบารมีพิจิตร089-6441509
หจก. นพรัตน์รวมยางเมืองลำพูน053-5373645
หจก. บุญส่งสหยางยนต์แม่แตงเชียงใหม่053-842488
ร้าน แม่ริมออโต้ไทร์แม่รินเชียงใหม่053-860903
บจก. ดินทองทรานสปอร์ตวังทองพิษณุโลก081-5325594081-8868908 FAX
หจก. ขุนสาย คอนสตรัคชั่นสันทรายเชียงใหม่091-1498282081-5308021
บจก. บี-ควิก-153 สาขา โรบินสัน กำแพงเพชรเมืองกำแพงเพชร055-024523-4
บจก. บี-ควิก-154 สาขา เอสโซ่ โชตนาเมืองเชียงใหม่052-089940
บจก. สิริวัฒนาทรัค ทรานสปอร์ตตรอนอุตรดิตถ์055-491876
หจก. เชียงรายธนากร 2005เวียงชัยเชียงราย081-6232882
หจก. รุ่งพัฒน์ ซัพ จำกัดเมืองนครสวรรค์081-8863534
บจก. โอ ทรานสปอร์ต จำกัดเมืองลำปาง086-6191493
หจก. ดี.ดี. ทรานสปอร์ต 999 จำกัดหางดงเชียงใหม่081-2885061
หจก. หางดงการยาง จำกัดหางดงเชียงใหม่053-822559
หจก. สามสิงห์ตาคลี จำกัดตาคลีนครสวรรค์086-5269998
บจก. เอเชีย ไทร์ ไทยแลนด์ จำกัดเมืองอุตรดิตถ์090-8988889
บจก. ซี เค ยางยนต์ แอนด์ เซอร์วิสเมืองแพร่054-524245
หจก. ยศสรัล แมชชีนเนอร์รี่ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัดเมืองอุตรดิตถ์055-429234
หจก. พิจิตรคาร์เซอร์วิส จำกัดเมืองพิจิตร056-656334056-656335
หจก. ฮั่งเส็งตาคลีขนส่ง จำกัดตาคลีนครสวรรค์081-3037199086-5916600
ร้าน บ้านตาล การยางฮอดเชียงใหม่081-7845673
ร้าน อู่ช่างแขกทับคล้อพิจิตร089-8395061
หจก. วิน วิน สหทวีทรัพย์ขนส่ง จำกัดสารภีเชียงใหม่081-5511751
หจก. ณ เอก โลจิสติกส์ จำกัดโกรกพระนครสวรรค์094-9651116
หจก. เครน เซอร์วิส จำกัดลานกระบือกำแพงเพชร084-6217622
บจก. เฟื่องเจริญยนต์ จำกัดเมืองแพร่054-521691089-7558857
หจก. กำแพงเพชร ไทย สิรี จำกัดคลองขลุงกำแพงเพชร055-781139081-3951455
บจก. เทพประดิษฐ์ขนส่ง จำกัดเมืองลำปาง086-4303936
หจก. พี.แอล.ออโต้แม็ก จำกัดเมืองพิษณุโลก055-252-300081-7070323
หจก. นครสวรรค์ วาสนารุ่งเรือง จำกัดเมืองนครสวรรค์081-8871190
บจก. บางระกำ เกตุธัญญาค้าพืชผล จำกัดบางระกำพิษณุโลก055-000598
ร้าน แม็กซ์คาร์เซอร์วิสเมืองน่าน054-773950
บจก.เอ็มไทร์แอนด์เซอร์วิส จำกัดเมืองพิษณุโลก091-5463515
หจก. กรวิภา จำกัดหนองบัวนครสวรรค์081-9733997
หจก. ศรีวิชัย โลจิสติกส์ จำกัดสันกำแพงเชียงใหม่097-9814043
บจก. บุญทองขนส่ง 2557 จำกัดเมืองลำพูน061-2894694093-1965194
บจก. เจ เอ็ม ยางยนต์ จำกัดเมืองเชียงราย084-5273714
หจก. ที ทรายทอง จำกัดสารภีเชียงใหม่081-9809177064-9619978
บจก. เชียงใหม่เพิ่มพูนทรัพย์ จำกัดเมืองเชียงใหม่053-010139
บจก. จรัญ ออโต้ กรุ๊ป จำกัดเมืองตาก055-512126055-512126
หจก. พลังหนุ่ม กรุ๊ป จำกัดเมืองเชียงราย086-9211155
หจก. ที วาย แอล คอปอเรชั่น จำกัดหางดงเชียงใหม่053-023747081-7340809
หจก. โรงสีเม่งฮง ข้าวไทย จำกัดดงเจริญพิจิตร056-904455056-904456 FAX
หจก. แก้วฉัตรทอง จำกัดเมืองเพชรบูรณ์082-3932483
หจก.รุ่งโรจน์พืชผล999 จำกัดวังชิ้นแพร่081-1806630
หจก. เจษฎาภรณ์ กรุ๊ป จำกัดวังทองพิษณุโลก089-7036989
หจก. นิธิกานต์ ทรานสปอร์ต จำกัดเมืองอุตรดิตถ์081-7858228
หจก. ผาแดงรุ่งเรือง จำกัดเมืองเพชรบูรณ์087-3061305
บจก. ที.เอส.พี. ไรซ์ จำกัดวัดโบสถ์พิษณุโลก093-1323214055-009511 FAX
บจก. บี ควิก 162 ท็อป พะเยาเมืองพะเยา054-076976
บจก. กำแพงเพชรศูนย์รวมยาง จำกัดเมืองกำแพงเพชร095-0544944055-746256
ร้าน กิจเจริญรวมยางแม่สอดตาก055-535449
หจก.ต๋องพัฒนา จำกัดเมืองตาก081-9535940
ร้าน เกรียงไกรกันชน 4x4เมืองพิษณุโลก055-223255
บจก. บุญยวงพืชผล จำกัดเชียงของเชียงราย065-0915169080-6711049
ร้าน เคอาร์ออโต้แม็กเมืองพิษณุโลก091-5463515
หจก. บ้านตาล รุ่งเรืองกิจ จำกัดฮอดเชียงใหม่093-1379578
หจก. เดอะพีเอ็นซี จำกัดดอยเต่าเชียงใหม่084-8859395
หจก. เก้าเจริญปิโตรเลียม จำกัดดอยสะเก็ดเชียงใหม่053-840056
บจก. บี ควิก 164 เชียงรายเมืองเชียงราย052-100970
บจก. พงศ์ศักดิ์ ทรานสปอร์ต แอนด์ซีฟู้ด จำกัดสันทรายเชียงใหม่063-412363063-091080 FAX
บจก. พันวา โลจิสติกส์ จำกัดแม่สอดตาก081-1623232
ร้าน ออโต้แม็กซ์เมืองอุตรดิตถ์055-441123081-7277347
หจก. ปณิตา ทรานสปอร์ต จำกัดสันทรายเชียงใหม่091-1398855
บจก. ส.ศิลา คอนสตรัคชั่น จำกัดขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร093-4616944
บจก. ธ. ธนชัย ขนส่ง จำกัดเมืองอุตรดิตถ์081-7278543
บจก. ท๊อปแลนด์ คอนกรีต จำกัดแม่จันเชียงราย053-664225 FAX053-775071-2
หจก. เกียรติคุณไรซ์มิลล์ จำกัดบรรพตพิสัยนครสวรรค์056-230033
บจก. เจริญทรัพย์ ชิปปิ้งแอนด์ทรานสปอร์ต จำกัดสารภีเชียงใหม่053-128294
บจก. ท่าทราย ทรัพย์ทีเอ จำกัดดอยเต่าเชียงใหม่093-1643964
บจก. แพร่รุ่งเรือง อินเตอร์ไรซ์ 2007 จำกัดเมืองแพร่086-0249324
ร้าน อาร์ที ไทร์ ออโต้โมทีฟ จำกัดหางตงเชียงใหม่087-5765665
ร้าน แม็กซิ่ง วรรณลองเมืองสุโขทัย087-3190419
ห.จ.ก ล้านทองการเกษตร จำกัดนาน้อยน่าน054-690586
ร้าน สตางค์ยางยนต์เมืองลำพูน082-6913341
ห.จ.ก ปริญยางยนต์ จำกัดหางดงเชียงใหม่081-9508582
ร้าน เบิร์ด การยางฮอดเชียงใหม่083-3255348
บจก. เคพีพี กรุ๊ป จำกัดบางมูลนากพิจิตร089-8188788
บจก. เกศธัญญาเซอร์วิสเซนเตอร์ จำกัดโกรกพระนครสวรรค์098-7919949056-247297
บจก. พี-มิกซ์ โปรดักส์ จำกัดแม่วางเชียงใหม่088-2527873
บจก. เมเจอร์ ไทร์ จำกัดดอยสะเก็ดเชียงใหม่052-001844052-010448 FAX
ห.จ.ก. พิษณุโลกโพธิ์เงิน จำกัดเมืองพิษณุโลก055-302078 FAX095-1465195
หจก.โชคดีสาลี่ขนส่ง จำกัดเมืองพิษณุโลก081-6748375
บจก. นครไทยแอร์ จำกัดเมืองพิษณุโลก081-8888857081-8888867
ร้าน ลิขิต การยางเมืองเชียงราย095-1346101
ร้าน วุธ ออโต้ไทร์เมืองเชียงราย081-5951509
บจก. เจริญยนต์ ออโต้ไทร์ จำกัดเวียงป่าเป้าเชียงราย062-9281689
บจก. บี ควิก โลตัส แม่สายแม่สายเชียงราย052-100955
ร้าน ทวีปการยางขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร062-1921666
ร้าน ศิริสมบูรณ์ทรัพย์แม่สอดตาก055-535411
บจก. ไชยวัฒน์โยธา 15แม่สอดตาก084-2266619
ร้าน มารวยการยางทับคล้อพิจิตร099-3565935
ไพรวัลย์ ทรานสปอร์ตเมืองเชียงใหม่081-9937097
ร้าน เอส อาร์ ออโต้ แม็กเมืองพิษณุโลก087-3190419
บจก. คิงดอม เซอร์วิส จำกัดเมืองพิษณุโลก055-986185
ร้าน รุ่งเรืองออโต้เซอร์วิสหนองฉางอุทัยธานี098-2697832
หจก. ฟ้านิมิตร จำกัดตากฟ้านครสวรรค์089-2709195
หจก. ตากเจริญทรัพย์ จำกัดเมืองตาก064-0045454
ร้าน มาลี พาณิชย์เมืองกำแพงเพชร084-8946089