Dealers ListDistrict / AreaProvinceTEL1TEL2
บจก. บิ๊ก โปร เซอร์วิสเมืองขอนแก่น043-270660043-270663
หจก. บุรีรัมย์พระนครหล่อดอกเมืองบุรีรัมย์044-612219
หจก. บุรีรัมย์แสงเจริญการยางเมืองบุรีรัมย์044-611097
บจก. ค็อกพิทขอนแก่นอาณาจักรยางยนต์เมืองขอนแก่น043-245631043-242874
หจก. เกรียงประกิจสกลนครเมืองสกลนคร042-711336
หจก. มณฑลหล่อยางหนองคายเมืองหนองคาย042-421118042-464632
หจก. เมืองทองหนองคายเมืองหนองคาย042-464610042-420307
ร้าน เมืองยาง 1996เมืองนครราชสีมา044-256371044-252573
หจก. นางรองเจริญยางยนต์นางรองบุรีรัมย์044-631725
ร้าน นำเจริญ เรเดียลเมืองสุรินทร์081-8765115
ร้าน สหกิจ คาร์เซอร์วิสเมืองมุกดาหาร02-5169955
ร้าน สหวิวัฒน์ การยางเมืองนครราชสีมา044-244166
ร้าน แสงเจริญ ซาวด์แอนด์เทเลคอมพ์เมืองอุบลราชธานี045-2619689
ร้าน สุพรการยางเมืองร้อยเอ็ด043-512035043-522039
ร้าน สุรินทร์การยางเมืองสุรินทร์081-669914204-4535122
บจก. ถาวรยางยนต์เมืองอุบลราชธานี045-0255222045-265549
ร้าน เทคนิคยางยนต์เมืองมุกดาหาร042-612003042-630502
หจก. ฟิวเจอร์คาร์ 231เมืองยโสธร045-711636045-712384
ร้าน อุดรตั้งส่งเซ็งส์เมืองอุดรธานี042-342998042-342998
ร้าน อุดรฮะเฮง เซอร์วิสเมืองอุดรธานี042-242725042-342049
ร้าน ลพบุรี ยางยนต์ (โคราช)ปากช่องนครราชสีมา044-311362044-312609
ร้าน กาฬสินธ์ ส กลการ (สมภพ3)เมืองกาฬสินธุ์043-820649
ร้าน ปรีชายางยนต์เมืองอุดรธานี042-304439042-304439
หจก. บุรีรัมย์เสรียางยนต์เมืองบุรีรัมย์081-6600399
หจก. สกลการยางเซอร์วิสเมืองสกลนคร088-3212557
ร้าน ส.บุญมี ยางยนต์เมืองร้อยเอ็ด043-512137
บจก. มิตรภาพการยาง แอนด์ ศูนย์ล้อเมืองนครราชสีมา044-270314044-272595
ร้าน พรพรรณ การยางเมืองขอนแก่น043-236313043-235371
หจก. ไพรัตน์ ยางยนต์เมืองขอนแก่น043-237508043-239640
บจก. ค๊อกพิทสำราญการยางเมืองชัยภูมิ044-835688044-836970
หจก. เมืองทอง เรเดียลเมืองชัยภูมิ044-835631044-811485
ร้าน ศักดิ์ไทร์ส ชุมแพชุมแพขอนแก่น043-311279043-312189
ร้าน วีลสเปค มอเตอร์สปอร์ตเมืองนครราชสีมา081-8786616
ร้าน ค๊อกพิทชยางกูลเมืองอุบลราชธานี045-313405,045-316197081-9665180
ร้าน สุทินการยาง มหาสารคาม 2001เมืองมหาสารคาม043-722173
หจก. เอส.เอส.ออโต้ แม็กซ์เมืองบุรีรัมย์044-613314
บจก. บี-ควิก สาขา 62 เซ็นทรัล ขอนแก่นเมืองขอนแก่น043-001402043-001403
บจก. ยางบุญกิจหนองคาย 1997เมืองหนองคาย042-465580042-412640
บจก. บี-ควิก สาขา 70 ปตท.โคราชเมืองนครราชสีมา044-261173044-261174
ร้าน ราชัยยางยนต์เมืองขอนแก่น043-5415500043-415500
หจก. ไทย ไทย ศูนย์ล้อเมืองขอนแก่น043-245486043-245484-5
หจก. สารคามผ้าเบรคยางยนต์เมืองมหาสารคาม043-711774043-721244
บจก. ค็อกพิท สหกิจเมืองมุกดาหาร042-615290
หจก. เมืองเลยล้อแม็กซ์ 2012เมืองเลย042-833181
ร้าน ซี เอส.พูลผลออโต้ แม็กซ์เมืองขอนแก่น043-243002043-243002
ร้าน ดอนโมงเบสท์ไทร์สหนองเรือขอนแก่น081-5452099043-299002
ร้าน ขอนแก่นยางไทยเมืองขอนแก่น043-270906
ร้าน บ้านรักษ์รถยางตลาดกาฬสินธุ์043-891690081-7177171
บจก. บี-ควิก สาขา91 อุบลราชธานีเมืองอุบลราชธานี045-316715-6
ร้าน ตรียนต์โกสุมพิสัยมหาสารคาม085-0047533
ร้าน เอกสยามการยางเมืองสุรินทร์044-515990087-6781448
บจก. บี-ควิก สาขา94 โรบินสันสกลนครเมืองสกลนคร042-713029-30
ร้าน พี ซี คาร์แคร์กุฉินารายณ์กาฬสินธุ์043-851149043-851947
บจก. บี-ควิก สาขา101 สาขาสุรินทร์เมืองสุรินทร์044-060-283-4
บจก. บี-ควิก สาขา102 สาขามหาสารคามเมืองมหาสารคาม044-060-283-4
หจก. เอ็มที.ไทร์เซอร์วิสเมืองสุรินทร์081-6699142
ร้าน กัปตัน ออโต้ไทร์สกันทรวิชัยมหาสารคาม086-4039708043-9955668
หจก. โคราชออโต้พลัสเมืองนครราชสีมา086-3131079
ร้าน มานะการช่างด่านขุนทดนครราชสีมา044-389106-7081-8771934,081-8789883
ร้าน อุบลบายพาสยางยนต์เมืองอุบลราชธานี086-4608154045-317445
ร้าน ประสิทธิพล เรซซิ่ง วีนสมเด็จกาฬสินธุ์02-5885962081-8091978
ร้าน พิพัฒน์การยางเซกาบึงกาฬ084-7322424
บจก. บี-ควิก สาขา109 โรบินสันร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ด043-540766043-540767
ร้าน โชคกิตติซาวด์ แอร์พังโคนสกลนคร042-771471042-771471(FAX)
หจก. ซำยางยนต์ปากช่องนครราชสีมา044-311370
ร้าน สุพัฒน์การช่างลำปลายมาศบุรีรัมย์085-9291617
บจก. บี-ควิก สาขา 118 โรบินสันมุกดาหารเมืองมุกดาหาร042-672488-9
ร้าน เพ็ชรสหการยางเมืองนครราชสีมา044-214132
ร้าน เอ็ม วี ยางยนต์เมืองอุดรธานี089-811634
บจก. บี-ควิก สาขา 121 สาขาบางจาก อุดรธานีเมืองอุดรธานี042-931244042-931245
หจก. สยาม เค สหขนส่งด่านขุนทดนครราชสีมา044-389167
บจก. โชค ศิริ บูม วูดชิพ อุตสาหกรรมปราสาทสุรินทร์081-9995225
ร้าน ประไมล์พืชไร่บัวใหญ่นครราชสีมา081-3211835
ร้าน อ๋าคาร์แคร์ประโคนชัยบุรีรัมย์092-5590456
หจก. เอ็ม.เอ็ม.พี. คอนสตรัคชั่นเซอร์วิสอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ088-5861995
บจก. บี-ควิก สาขา 124 สาขาหนองคายเมืองหนองคาย042-083001-2
บจก. บี-ควิก สาขา126 โรบินสัน บุรีรัมย์เมืองบุรีรัมย์044-634866-7
หจก. ช.ศิริยนต์ ขนส่งโนนสะอาดอุดรธานี089-7106133,042-392663042-392554 FAX
หจก. ละกอการยางสตึกบุรีรัมย์084-6066844,084-3018262044-680282
บจก. บี-ควิก สาขา131 โลตัส ขอนแก่นเมืองขอนแก่น043-047466-7
หจก. ขอนแก่นแต่งรถเมืองขอนแก่น043-427245
บจก. บี-ควิก สาขา133 โคราช 2เมืองนครราชสีมา044-246251-2
หจก. ชาตรีรุ่งเรืองกิจพนมไพรร้อยเอ็ด043-668753
หจก. โชคชัยการโยธาเมืองนครราชสีมา081-9662200
ร้าน เอส เอส ออโต้แม็กซ์ สาขานางรองนางรองบุรีรัมย์044-622229
หจก. หนองคายชฎาทอง (1993)เมืองหนองคาย042-464164042-422958
บจก. บ้วนฮวดพืชผล 1995เมืองอุดรธานี042-242268
บจก .เอ.พี.เจริญยางปราสาทสุรินทร์044-551404044-065350 FAX
หจก. เซฟวิ่งไทร์เมืองอุบลราชธานี045-317686045-283177
บจก. บุรีรัมย์ ไทร์ส เซ็นเทอร์เมืองบุรีรัมย์044-634777
หจก. อมรออโต้เซอร์วิส (1998)เมืองอุดรธานี042-931266
ร้าน เอเซียยางยนต์เมืองนครพนม083-0386456
หจก. ชยพลร้อยเอ็ดช็อปเมืองร้อยเอ็ด081-2618188
ร้าน ขอนแก่นรวมยางเมืองขอนแก่น095-6517667
ร้าน ละอองการยางชุมแพขอนแก่น043-386299090-5816954,084-5412996
หจก. เกียรติกูลขนส่งเมืองบุรีรัมย์044-634909
หจก. พี พี ออโต้ไทร์เมืองกาฬสินธุ์081-3007665
หจก. โง้วซำฮวดการยางปากช่องนครราชสีมา044-311399044-311934
ร้าน ยาวการยางเมืองนครราชสีมา044-203748044-928764
หจก. ไมตรีการยาง เสลภูมิเมืองร้อยเอ็ด043-551156086-4555719
ร้าน บ้านอ้อล้อแม็กเมืองชัยภูมิ088-1068223
หจก. เสลภูมิศูนย์ล้อเมืองร้อยเอ็ด086-3235204
หจก. ราชาบิ๊กแม็กซ์เมืองอำนาจเจริญ045-452145
ร้าน ทักษ์ดนัย แม็กซ์-ยางเมืองชัยภูมิ044-836533
ร้าน สุรศักดิ์ล้อซิ่งเมืองนครราชสีมา091-0168089
ร้าน กู๊ด ไทร์เมืองอุบลราชธานี045-311719
หจก. กระนวนวัฒนะยนต์กระนวนขอนแก่น043-923189
บจก. บี-ควิก-144 สาขาโลตัส จอหอเมืองนครราชสีมา044-001403-4
หจก. โชคชัยยางยนต์ นครพนมเมืองนครพนม081-5440674
บจก. บี-ควิก-147 สาขาโลตัส ปากช่องปากช่องนครราชสีมา044-002133-4
บจก. ภัทร์ แม็กซ์แอนด์ไทร์ เซอร์วิสปากช่องนครราชสีมา080-1929959
โกบะพืชผลขุนหาญศรีสะเกษ081-8791039
บจก. ซีเอช.พี.(2000) ทรานสปอร์ตลาดกระบังกรุงเทพฯ086-5445504
บจก. อุบลรุ่งทรัพย์ ยางยนต์ เซอร์วิสสว่างวีระวงศ์อุบลราชธานี045-252521
หจก. เอกสิทธิ์ยางยนต์สว่างแดนดินสกลนคร042-722-368042-722369
หจก. บ้านยาง ออโตไทร์ปะคำบุรีรัมย์091-6749088081-9023775
บจก. บี-ควิก-152สาขาบิ๊กซี สามแยกปักธงชัยเมืองนครราชสีมา044-014905-6
ร้าน นานายางยนต์เมืองมุกดาหาร091-0613325
หจก. มณฑลยางยนต์ จำกัดเมืองขอนแก่น043-414125043-339171
หจก. มาวิน แม็กซ์ ออดิโอ จำกัดเมืองขอนแก่น043-332935
หจก. เคพี ทรานสปอร์ต จำกัดพนมไพรร้อยเอ็ด083-8617191043-591445
บจก. เอพี รุ่งโรจน์ เซอร์วิส จำกัดเมืองขอนแก่น043-043588097-3063555
บจก. สุวรรณภูมิภูไทไหมไทย จำกัดท่าตูมสุรินทร์099-4569495
ร้าน บี.วาย.แม็กซ์ แอนด์ ไทร์บัวใหญ่นครราชสีมา092-2516571
ร้าน ต้นหลิวเมืองบุรีรัมย์081-4701975
ร้าน เกื้อการยางชุมแพขอนแก่น087-7752781
บจก. บุรีรัมย์นิวสมตระกูล 2011 จำกัดเมืองบุรีรัมย์044-634835
หจก. วาย เอช อาร์ 168 จำกัดเมืองขอนแก่น094-5235769
ร้าน แบงค์ ไทร์ ช็อปเมืองอุดรธานี088-5619813
บจก. ทริปเปิ้ล เอ หนองคาย โลจิสติกส์ จำกัดเมืองหนองคาย081-4496512
ร้าน ไพร สีทองพืชผลเขื่องในอุบลราชธานี081-9556421
หจก. ยิ่งเจริญแกรนด์ จำกัดนากลางหนองบัวลำภู087-5691811087-5691616
บจก. กาฬสินธุ์ออโตเซลส์ จำกัดเมืองกาฬสินธุ์089-5691987089-7943333
บจก. เจ.เอ.เอ อินเตอร์เนชั่นแนล 168 จำกัดภูกระดึงเลย090-1922408
หจก. ศิษย์โสธรทรานสปอร์ต จำกัดนางรองบุรีรัมย์086-4457825
บจก. ร้อยเอ็ดรุ่งเรือง จำกัดเมืองร้อยเอ็ด089-2771118
บจก. ราชธานี ฟอร์เวิร์ด จำกัดเดชอุดมอุบลราชธานี082-7776377
หจก. ควิกเซอร์วิส ไทร์ แอนด์ วีล จำกัดวารินชำราบอุบลราชธานี081-9771596
บจก. ราชธานี ฟอร์เวิร์ด จำกัดเดชอุดมอุบลราชธานี096-8079777
หจก. ทรัพย์บุญแสง (2017) จำกัดขุขันธ์ศรีสะเกษ080-6577609
ร้าน โชคการยางหนองพอกร้อยเอ็ด062-3869524
หจก. บุญญาพรขนส่ง จำกัดด่านขุนทดนครราชสีมา092-6930941
ร้าน บิ๊ก จี มาร์คโพธิ์ชัยร้อยเอ็ด089-0786050
หจก.ณัฐพล ทรัคส์ แอนด์ ออยล์กระนวนขอนแก่น094-7897890
บจก. เอส. เค. กิจติเจริญทรานสปอร์ท จำกัดเมืองขอนแก่น081-5446444
บจก. วิโรจน์ วีล แอนด์ ไทร์ จำกัดชุมแพขอนแก่น043-311-456
ร้านโคกงามยางยนต์ด่านซ้ายเลย081-2628774086-2339700
หจก. ถาวรยางยนต์ ไทร์ เซ็นเตอร์ จำกัดเมืองอุบลราชธานี095-0597478
ร้าน ศรีดงบังบึงโขงหลงบึงกาฬ083-3851670
บจก. ทิพย์ธาริน คอนสตรัคชั่น จำกัดเมืองบุรีรัมย์082-2217556
บจก. มงคลธรรม โลจิสติกส์ จำกัดเมืองบึงกาฬ089-7117374
หจก. ส.รุ่งเรืองกิจ วู้ดชิพ จำกัดหนองพอกร้อยเอ็ด081-0611658
บจก. บี ควิก 167 บิ๊กซี ชัยภูมิเมืองชัยภูมิ044-136995
หจก.ลานมันจีรวรรณขนส่ง จำกัดกุดชุมยโสธร090-2511777
บจก. ประมุขการยาง 2532 จำกัดหนองกุงศรีกาฬสินธุ์083-6656676
บจก. ออโต้ฮาห์น จำกัดเมืองอุดรธานี085-9540338
ร้าน เพชรเจริญ การยางหนองหานอุดรธานี089-7144600
ร้าน ทวีพรรณ วู้ด เทรดเขื่องในอุบลราชธานี081-6888202
ร้าน ทิพย์สมบัติยางยนต์เมืองหนองคาย081-9749068042-411289
ร้าน เอ็ม เอส คาร์ เซอร์วิสขุขันธ์ศรีสะเกษ099-3526949
บจก. ชฎาทองการค้า(2003) จำกัดเมืองหนองคาย089-7153999
บจก. บี ควิก โลตัส ศรีสะเกษเมืองศรีสะเกษ045-966770-1065-7195162
บจก. เพชรหนึ่งสามเชื้อเพลิง จำกัดประโคนชัยบุรีรัมย์063-8385842
ร้าน โรงกลึง พัฒนา การช่างท่าอุเทนนครพนม087-6371529
หจก. หจก.มงคลธรรมเมืองบึงกาฬ089-7117374
ร้าน มนตรีไทร์ เทรดดิ้งจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด093-3854466
ร้าน เอสไทร์ ยางยนต์ประโคนชัยบุรีรัมย์082-8678272044-634515